Rabu, 27 April 2011

Nota Komsas-Sajak

Memahami Aspek-Aspek Puisi
(A) Isi
·         Tema
·         Persoalan
·         Maksud
·         Amanat dan Pengajaran
·         Latar - tempat dan masa
·         Sikap dan perasaan
·         Unsur / nilai murni

(B) Gaya bahasa
·         Diksi
·         Bunyi - rima, aliterasi, asonansi, rentak
·         Semile
·         Metafora
·         Inversi
·         Pengulangan
·         Imejan
·         Nada

( C ) Teknik / Bentuk
·         Sukukata
·         Kata
·         Baris
·         Rangkap
·         Visual
·         Skima rima

Tiada ulasan:

Catat Ulasan